[Блог теории и практики финансовых рисков ]
Главная » Файлы » Книги » Рискология

Лук'янова В.В., Головач Т.В. Економічний ризик: Навч.посіб. - К.: Академвидав, 2007. - 464 с.
[ · Скачать удаленно (10.19 MB) ] 19.08.2009, 16:17

Зміст

[Пройти авторский тест по книге]

1. Загальні основи ризикології

1.1 Еволюція поглядів на феномен ризику
Сутність сучасної ризикології
1.2 Сутність ризику як економічної категорії
Основні властивості ризику
Функції ризику
1.3 Вплив суб'єктивних факторів на вибір ризику

2. Види ризиків у сучасному підприємництві

2.1 Загальні принципи класифікації ризиків
2.2 Політичний ризик
2.3 Зовнішні ризики
Ризик країни
Валютний ризик (ризик курсових втрат)
Ризик інфляції
Ризики стихійного лиха (форс-мажорних обставин)
2.4 Внутрішні ризики
Галузевий ризик
Виробничий (операційний) ризик
Комерційний ризик
Транспортний ризик
Фінансовий ризик
Екологічний ризик
Аудиторський ризик

3. Система управління (менеджмент) економічними ризиками

3.1 Становлення ризик-менеджменту
3.2 Управління ризиками на підприємстві
Процедури управління ризиком на підприємстві в системі загального менеджменту
Розроблення програми управління ризиками (ПУР) на підприємстві
3.3 Розроблення системи антикризових заходів
Аналіз ризиків
Класифікація можливих втрат і їх оцінювання
Контроль за ризиком як метод його оптимізації (мінімізації)
Фінансування ризику як метод компенсації втрат

4. Загальні процедури оцінювання і моделювання ризику

4.1 Методи кількісного аналізу конкретного ризику
Метод експертних оцінок в оцінюванні ризику
Статистичний метод в оцінюванні ризику
Аналітичний метод оцінювання ризику
Побудова дерева рішень як метод оцінювання ризику
Метод аналогій в оцінюванні ризику
Рейтинговий метод оцінювання ризику
4.2 Моделювання ризикових ситуацій для прийняття управлінських рішень
Концепція корисності в системі прийняття рішень
Ігрові моделі при оцінюванні ризику за умов невизначеності зовнішнього середовища
Використання методів теорії нечітких множин і теорії нечіткої логіки для розв'язання задач комплексного оцінювання ризиків

5. Спеціальні методи оцінювання ризику економічних суб'єктів

5.1. Процедура оцінювання агрегованого ризику діяльності підприємства на основі даних фінансової звітності
Оцінювання фінансового ризику
Оцінювання операційного (виробничого) ризику
Визначення зони ризику діяльності підприємства за методом аналізу доцільності витрат
5.2 Методи оцінювання фінансово-інвестиційних ризиків
Ризик інвестування у фінансові активи і методи його оцінювання
Модель взаємозв'язку ризику і дохідності
Ризик реальних інвестицій (інвестиційного проекту)

Тести

Розрахункові роботи

Індивідуальні завдання

Короткий термінологічний словник

Література

Категория: Рискология | Добавил: borzak
Просмотров: 9544 | Загрузок: 1925 | Рейтинг: 0.0/0