[Блог теории и практики финансовых рисков ]
Главная » Файлы » Книги » Рискологический анализ

Методичний посібник з дисципліни "Системний аналіз" / Дивак М.П. - Тернопіль: Тернопільська академія народного господарства, 2004. - 136 с.
[ · Скачать удаленно (1.17 MB) ] 04.02.2009, 17:12

План

Вступ

1. Розвиток системних уявлень та необхідність виникнення системного підходу

1.1. Сучасні уявлення про склад загальної теорії систем
1.2. Історія розвитку системних уявлень
1.3. Основні напрямки системних досліджень
1.4. Передумови та необхідність виникнення системного підходу
1.5. Предмет системного аналізу

2. Основні поняття системного аналізу

2.1. Принципи системного підходу
2.2. Поняття системи, навколишнього середовища, мети, декомпозиції, елементу, функції, стану, процесу
2.3. Поняття та класифікація структур систем. Особливості структурно-топологічного аналізу
2.4. Види потоків в системах. Діаграми потоків даних

3. Класифікація та властивості систем

3.1. Загальні підходи до класифікації систем
3.2. Класифікація КІС за принципом функціонування
3.3. Поняття складності та масштабності систем
3.4. Властивості складних систем
3.5. Класифікація систем за способом керування

4. Моделювання в системному аналізі

4.1. Моделювання як спосіб наукового пізнання та його призначення в СА. Поняття адекватності моделі
4.2. Класифікація моделей
4.3. Кортежний запис моделі

5. Аналіз та синтез в системних дослідженнях

5.1. Аналітичний підхід до дослідження складних систем
5.2. Повнота моделі. Декомпозиція та агрегування
5.3. Види агрегатів СА
5.4. Системні особливості моделей інформаційних систем

6. Методологічні аспекти моделювання із застосуванням системного підходу

6.1. Аксіоматичний підхід дослідження систем
6.2. Метод “чорної скриньки”. Невизначеність при побудові моделей “вхід-вихід”
6.3. Проблеми побудови оптимізаційних моделей в системному аналізі
6.4. Імітаційне моделювання при прийнятті пішень

7. Системні аспекти застосування стохастичного та теоретико-множинного підходів для побудови моделей “вхід-вихід”

7.1. Основні задачі синтезу моделей “вхід-вихід” статичних систем на основі експериментальних даних
7.2. Особливості стохастичного підходу
7.3. Основні етапи регресійного аналізу
7.4. Методологія теоретико-множинного-інтервального підходу
7.5. Планування насичених експериментів у випадку інтервального представлення вихідних змінних моделей статичних систем
7.6. Методологічні аспекти структурної ідентифікації моделей систем

8. Системні аспекти оптимізаційного моделювання

8.1. Прийняття рішень в умовах багатокритеріальності
8.2. Емпіричні методи встановлення важливості критеріїв
8.3. Прийняття рішень в умовах нечітко заданих критеріїв

9. Особливості методологій системного аналізу

9.1. Послідовність методологія-метод-нотація-засіб
9.2. Методології системних досліджень
9.3. Основні етапи розв’язування проблем в КІС. Поняття життєвого циклу системи
9.4. Методологія системного дослідження, орієнтована на дослідження існуючих систем та виявлення проблем

10. Особливості методів системного аналізу

10.1. Метод дерева цілей
10.2. Метод Дельфі

Основна література
Додаткова література
Тестові завдання

Категория: Рискологический анализ | Добавил: borzak | Теги: моделирование, оптимизационное моделировани, свойства систем, системный подход, анализ и синтез, теоретико-множественный подход, стохастический подход
Просмотров: 8362 | Загрузок: 2150 | Рейтинг: 3.3/3